Tanım            Tip                Şehir
   
Semtler

Türkiye ilk çeyrekte yüzde 4,3 büyüdü

ANKARA

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,3 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, üretim yöntemiyle GSYH, 2014 yılı birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla yüzde 4,3'lük artışla 29 milyar 210 milyon lira, cari fiyatlarla ise yüzde 14,8'lik artışla 407 milyar 310 milyon lira oldu.

İmalat sanayi, 2014 yılı birinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 18,6'lık artışla 67 milyar 81 milyon lira, sabit fiyatlarla yüzde 4,9'luk artışla 7 milyar 518 milyon lira, finans ve sigorta faaliyetlerinin ise yılın lik çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 4,5'lik azalışla 12 milyar 839 milyon lira, sabit fiyatlarla yüzde 13,9'luk artışla 4 milyar 5 milyon lira olduğu görüldü.

Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH 2014 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,4’lük artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 oldu.

AA Finans "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin, yılın 1. çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 4,1 olmuştu.

Türkiye üst üste 18 çeyrek büyüdü

Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yakalanan 4,3'lük büyüme ile üst üste 18 çeyrek büyüdü.

Hanehalkı tüketim harcamaları

Hanehalklarının nihai tüketim harcamalarının değeri ilk çeyrekte cari fiyatlarla yüzde 9'luk artışla 286 milyar 269 milyon lira, sabit fiyatlarla yüzde 2,9’luk artışla 20 milyar 208 milyon lira olarak gerçekleşti. Öte yandan devletin nihai tüketim harcaması cari fiyatlarla yüzde 22,1’lik artışla 62 milyar 740 milyon lira, sabit fiyatlarla yüzde 8,6’lık artışla 3 milyar 106 milyon lira oldu.

Gayri safi sabit sermaye oluşumu değeri ilk üç aylık dönemde cari fiyatlarla yüzde 14,8’lik artışla 87 milyar 344 milyon lira, sabit fiyatlarla yüzde 0,5’lik azalışla 7 milyar 62 milyon lira olarak hesaplandı.

Mal ve hizmet ihracatı ile ithalatı arttı

Mal ve hizmet ihracatı cari fiyatlarla yüzde 35,9’luk artışla 115 milyar 275 milyon liraya, sabit fiyatlarla yüzde 11,4’lük artışla 8 milyar 55 milyon liraya yükseldi.

Mal ve hizmet ithalat değeri ise söz konusu dönemde cari fiyatlarla yüzde 21,8’lik artış göstererek 134 milyar 343 milyon liraya. sabit fiyatlarla da yüzde 0,8’lik artışla 8 milyar 314 milyon liraya çıktı.

Cari ve sabit fiyatlarla GSYH sonuçları şöyle:

Yıl Cari fiyatlarla GSYH (milyon TL) Gelişme Hızı (%) Cari fiyatlarla GSYH (milyon dolar) Gelişme Hızı (%) Sabit fiyatlarla GSYH (milyon TL) Gelişme Hızı (%)
2012 1. çeyrek 325.184 12,2 180.613 -1,7 27.197 3,1
2012 2. çeyrek 350.161 10,3 193.984 -4,2 28.885 2,7
2012 3. çeyrek 377.042 7,4 208.949 2,9 31.644 1,5
2012 4. çeyrek 364.412 7,4 202.736 9,7 29.930 1,3
2012 yıllık 1.416.798 9,2 786.283 1,6 117.625 2,1
2013 1. çeyrek 354.727 9,1 198.568 9.9 27.995 2.9
2013 2. çeyrek 385.483 10.1 209.922 8,2 30.150 4,5
2013 3. çeyrek 415.915 10.3 212.022 1,5 32.999 4,3
2013 4. çeyrek 405.384 11,2 199.499 -1,6 31.245
4.4
2013 yıllık 1.561.510 10,2 820.012 4,3 122.388 4,0
2014 1. çeyrek 407.310 14,8 198.568 9,9 29.210 4,3

Sektörler

TÜİK verilerine göre cari fiyatlarla iktisadi faaliyet kollarının büyüme hızları şöyle oldu:

Sektör 2013 4. Çeyrek 2014 1. Çeyrek
Tarım, ormancılık, balıkçılık 5,3 9,1
Madencilik 4,4 24,2
İmalat Sanayi 14,2 18,6
Elektrik-gaz -1,4 2,5
Su temini 15 16,5
İnşaat 14,9 18,4
Ticaret 17,6 18,2
Ulaştırma-Depolama 12,2 15,6
Konaklama, yiyecek hzm. 14,7 11,7
Bilgi ve iletişim 9,9 1,3
Finans ve sigorta -5,1 -4,5
Gayrimenkul faaliyetleri 9,2 9,1
Mesleki ve bilimsel faaliyetler 14,9 20,4
İdari destek faaliyetleri 14,1 17,7
Kamu yönetimi ve savunma 11,1 22,9
Eğitim 9,6 16,9
İnsan sağlığı ve sosyal hizm. 7,6 9,0
Kültür sanat 9,02 21,1
Diğer hizmetler 4,6 8,2
Hanehalkı işveren faaliyetleri 14,18 9,3
Sektörler toplamı 11,1 14,6
Dolaylı ölçülen mali aracılık -14,6 20,4
Vergi Sübvansiyon 8,3 11,1
GSYH (alıcı fiyatlarıyla) 11,2 14,8

"İhracata dayalı bir büyüme gerçekleşmektedir"

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, yazılı açıklamasında, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin biraz üzerinde yüzde 4,3 büyüme sağlandığını anımsatan Yılmaz, geçen yılın ikinci yarısından itibaren gözlenen canlanmanın, bu yılın ilk çeyreğinde de devam ettiğini ifade etti.

Geçen yılın mayıs ayında açıklanan FED kararları sonrasında uluslararası piyasalardaki dalgalanmaya rağmen reel sektörün büyümeye devam ettiğini ve büyümede sürekliliğin sağlandığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ekonomide yeniden dengelenme sürecinde büyümenin temel kaynağı ihracat olmuştur. Cari açığı kısmaya ve enflasyonu dizginlemeye yönelik olarak alınan makro ihtiyati tedbirlerle iç talep sınırlanırken, dış talebe dayalı bir büyüme patikası söz konusudur. İlk çeyrekte mal ve hizmet ihracatı yüzde 11,4 artarken ithalat artışı yüzde 0,8 olmuştur. Böylece net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ilk çeyrekte pozitif 2,7 puan olmuştur. Orta Vadeli Programda öngörüldüğü gibi yurt tiçi tüketim sınırlanırken, ihracata dayalı bir büyüme gerçekleşmektedir. Bu durum cari açığı da aşağı çekecektir. Avro bölgesi ekonomisinde canlanma eğilimleri vardır ve Avrupa Merkez Bankası genişlemeci politikalara başlayacaktır. Bu da ihracatımızı olumlu yönde etkileyecektir."

"Sanayi sektörü büyümenin kaynağı olmuştur"

Bakan Yılmaz, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH'nin de yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 oranında artış gösterdiğini hatırlattı.

Yılın ilk çeyreğinde katma değerin tarım sektöründe yüzde 3,9, sanayide yüzde 5 ve hizmetler sektöründe yüzde 5,6 oranında artış kaydettiğini ifade eden Yılmaz, sanayi sektörünün ise büyümenin kaynağı olduğunu bildirdi.

Hizmetler sektörünün de yurt içi talebe bağlı olarak büyümeye katkısını sürdürdüğüne işaret eden Yılmaz, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Sanayi sektörünün büyümeye katkısı bir önceki yıla göre artmıştır. Hizmetler sektöründe özellikle inşaat, ticaret, ulaştırma, mali aracı kuruluşlar ve inşaat sektörlerinde yüksek büyüme hızları kaydedilmiştir. 2014 yılının birinci çeyreğinde talepte canlanma artarak devam etmiştir. Toplam tüketim yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,6 artarken, toplam sabit sermaye yatırımları ise yüzde 0,5 oranında azalmıştır. Aynı dönemde özel tüketim yüzde 2,9 oranında artmıştır. Toplam yurt içi nihai talep (stok hariç) ise söz konusu dönemde yüzde 2,7 oranında artış kaydetmiştir.

Özel sabit sermaye yatırımları yüzde 1,3 oranında azalmıştır. Özel kesim makine-teçhizat yatırımları yüzde 4,7 oranında azalmıştır ancak özel inşaat yatırımlarında ise yüzde 5,9 oranında artış söz konusudur. Net ihracatın büyümeye katkısı pozitif 2,7 puan olarak gerçekleşmiştir. Kamu tüketimi ve kamu sabit sermaye yatırımlarının büyümeye katkıları devam etmiş, kamu tüketimi yüzde 8,6, kamu yatırımı yüzde 4,1 oranında artmıştır. İlk çeyrekte mal ve hizmet ihracatı yüzde 11,4 oranında artarken ithalat artışı yüzde 0,8 olmuştur. Böylece net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ilk çeyrekte pozitif 2,7 puan olmuştur."


Kaynak : AA 10.06.2014

14 Haziran 2014, Cumartesi

« geri